• https://www.facebook.com/Osmanokul
  • https://www.twitter.com/osmanokul42

HAKKIMIZDA

 

        Osman KILIÇ 1964 yılında Konya İlinin Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu kendi köyü olan Pusat ilkokulunda başarı ile bitirdi. Sınavlara girerek İvriz Öğretmen lisesini kazandı ve altı yıl okuyarak mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Denizli Eğitim Yüksek Okulunu kazandı ve iki yıl sonra mezun oldu. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden Lisans tamamladı.

        İlk öğretmenliğine Kars İli Ardahan ilçesine bağlı Bayramoğlu Köyü'nde başladım. Yaklaşık üç yıl sekiz ay burada çalıştım. Daha sonra Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Taşdemir Köyü İlkokulunda iki yıl çalıştım. Konya İline bağlı Kadınhanı ilçesi Merkez İlkokulu ve Raziye Hatun İlköğretim Okulunda uzun süre çalıştım. Konya İli Karatay İlçesi İzzetbey İlköğretim Okulunda iki yıl çalıştım. Selçulu İlçesi Zeki Altındağ ilköğretim Okulunda tam sekiz yıl çalışarak emekli oldum.

        Öğretmenlik hayatı boyunca zaman zaman öğretmen olarak çalıştığı gibi uzun süre idarecilikte yapmıştır.

        Öğretmenliği süresince katıldığı kurs ve seminerler sayılamayacak kadar çoktur.

  

 

 

 

Bu siteyi 2012-2013 Öğretim yılında 1-C sınıfı öğrenci ve velilerimizle iletişim içinde olabilmek, çalışmalarımızı okul saatleri dışında da verimli bir şekilde  sürdürebilmek amacı ile oluşturdum.                                                                 

Sınıf seviyesinde gerçekleştirilen bu programın öğrencilerimize  kazandırdıklarını bilimsel temellere dayandırılmış ölçme değerlendirme yöntemleriyle tespit etmek ve onların başarılarını bireysel olarak takip etmek amaçlanmıştır.

Sınıflarımızda eğitim ve öğretim kalitesinin en iyi seviyeye ulaşması için çağdaş eğitim modelleri "İnteraktif Eğitim", "Eş Zamanlı Müfredat Programı", "Proje Üretimi", "Tam Öğrenme" özenle sentezlenerek hazırlanan "Bahçeşehir Koleji Eğitim Modeli" uygulanmaktadır. 

Sitemizde yer verilecek"İnteraktif Eğitim Modeli" ile öğrencilerimizin derslere aktif katılımı gerçekleşecek,bilgileri pekişecek ve bilgilerinin kalıcı hale gelmesi sağlanacaktır.

Bu çalışma; öğretmen-öğrenci ve veli etkileşimini sağlayarak, öğrencilerimizin öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmak için uygulayacağımız  tekniklerden birisidir.                                                                      

Her yaş grubunun ve her öğrencinin farklı öğrenme biçimi vardır. Bu tezden yola çıkarak sitemizde yayınlanarak öğrencilerimizin yararlanacağı ödev,elekronik sınav ve etkinliklerin tamamı çoklu zeka kuramlarına hitap eder nitelikte olacaktır.

ÖRNEĞİN:

Öğrenmenin kalıcı olmasını ve öğrencilerimizin heyecanlarının sürekli canlı kalmasını sağlamak amacıyla sitemizde sınflarımızda yapılan 

o Yaratıcı ve Eğitici Drama
o Canlandırma
o Taklit etme
                                                                                                         
o Küçük Grup Tartışması vb.
çalışmalarının resim ve  video görüntüleri ve benzeri etkinlikleri yer alacaktır.

Öğrencilerin ilgi ve istekleriyle seçilmiş konuların,yine serbest bir şekilde sonuçlanmış  halinin resim ve metinlerine de yer verilecektir. 

Temennimiz tüm öğrenci ve velilerimizle başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı yaşamaktır.      

Sevgilerimizle.e - okul
Veli Bilgilendirme Sistemi