• https://www.facebook.com/Osmanokul
  • https://www.twitter.com/osmanokul42

TÜRKÇE YILLIK PLANI

1.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

1. HAFTA  (18 EYLÜL – 22 EYLÜL 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır

CANIM ANNEM

(ŞİİR)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

İlköğretim Haftası

OKUMA

   Anlama

T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.11. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

2.HAFTA (25 EYLÜL – 29 EYLÜL 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır

VIZVIZ İLE GÜLNAZ

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

 

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.11. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 

 

 

 

 

1.  TEMA

SÜRE

 

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

3.HAFTA (02-06 EKİM 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır

 

DİNLEME METNİ

ESKİ OYUNCAK BEBEK (ÖYKÜLEYİCİ)

 

 

TEŞEKKÜR ETME, ÖZÜR DİLEME

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

Dünya Çocuk Günü (1Ekim)

 

Hayvanları Koruma Günü(4 Ekim)

 

 

                            4.HAFTA (09-13 EKİM 2017)  

OKUMA

   Anlama

T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.11. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

 

AİLE FOTOĞRAFLARI

(ÖYKÜLEYİCİ)

 

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

 

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır

                            4.HAFTA (09-13 EKİM 2017)  

OKUMA

   Anlama

T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.11. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

AİLE FOTOĞRAFLARI

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 

 

 

 

 

 

1.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

5.HAFTA (16-20 EKİM 2017) 

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

Masallar veya metinlerle birlikte resimler vb. görselleri kullanarak bir olayı, düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır.

 

YAVRUM (ŞİİR)

 

 

DİNLEME METNİ

İYİLİKSEVER TERLİKÇİ (ÖYKÜLEYİCİ)

 

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

 

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

YAZMA

T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.

2.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

DÜNYA VE ÇEVRE

6..HAFTA (23-27 EKİM 2017) 

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

KARGALAR (BİLGİLENDİRİCİ)

 

 

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

Cumhuriyet Bayramı

OKUMA

   Anlama

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

YAZMA

T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.

2.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

DÜNYA VE ÇEVRE

   7.  HAFTA (30 EKİM-03 KASIM 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.2. Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

ANNE KEDİ VE YAVRULARI (ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar

8.HAFTA (06-10 KASIM 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.2. Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

PLANLI YAŞAM (BİLGİLENDİRİCİ)

 

DİNLEME METNİ

DEPREMDEN NASIL KORUNURUZ? (BİLGİLENDİRİCİ)

 

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

Atatürk Haftası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar

 

 

 

 

 

2.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

DÜNYA VE ÇEVRE

9.HAFTA (13-17 KASIM 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.2. Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

ORMANIN RENKLERİ KİMDE?

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar

                             10.HAFTA (20-24 KASIM 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.2. Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

24 Kasım Öğretmenler Günü

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar

 

 

 

 

 

2.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

DÜNYA VE ÇEVRE

11-HAFTA(27 KASIM-01 ARALIK 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.2. Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

GÜZEL KUZUM

(ŞİİR)

 

DİNLEME METNİ

ÇOTANAK (ÖYKÜLEYİCİ)

 

 

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

 

YAZMA

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

12.HAFTA(04-08 ARALIK 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

DÜĞÜN YEMEĞİ

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

 

YAZMA

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T2.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

13. HAFTA (11-15 ARALIK 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

BAYRAM ARMAĞANI

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

Tutum Yatırım Türk Malları Haftası (12 Aralık)

OKUMA

   Anlama

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T2.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

 

 

3.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

14.HAFTA (18-22 ARALIK 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

BİZİM NASRETTİN HOCA

(BİLGİLENDİRİCİ)

 

DİNLEME METNİ

BAYRAK (ÖYKÜLEYİCİ)

 

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

 

YAZMA

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T2.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

15. HAFTA (25-29 ARALIK 2017)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

TÜRKİYE’M BENİM CENNETİM

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T2.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

 

 

3.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

16. HAFTA (02-05  OCAK 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

29 EKİM

(ŞİİR)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

 

YAZMA

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T2.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

17.HAFTA (08-12 OCAK 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.3. Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara uyarak konuşur.

T2.1.7. Dinlediklerinin konusunu belirler.

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

MİLLÎ KÜLTÜR

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.4. Herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

18. HAFTA (15-19 OCAK 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.3. Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara uyarak konuşur.

T2.1.7. Dinlediklerinin konusunu belirler.

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

 

DİNLEME METNİ

MASAL NEDİR? (BİLGİLENDİRİCİ)

 

 

TEMA DEĞERLENDİRME

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.4. Herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

Y A R I   Y I L  T A T İ L İ

4.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

                                        MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

 

19.HAFT(05-09 ŞUBAT 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.3. Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara uyarak konuşur.

T2.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

GAZİ DEDE CUMHURİYETİ ANLATIYOR

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.4. Herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

20.HAFTA (12-16 ŞUBAT 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.3. Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara uyarak konuşur.

T2.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

DOĞUM TARİHİMİ SEN SÖYLE

(ÖYKÜLEYİCİ)

 

GEÇİT VERMEZ ÇANAKKALE (BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.4. Herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

 

4.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

                                        MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

 

21.HAFTA(19 -23 ŞUBAT 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.3. Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara uyarak konuşur.

T2.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

ATATÜRK’ÜN KİŞİLĞİ VE ÖZELLİKLERİ

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.4. Herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

22.HAFTA (26 ŞUBAT-02 MART 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.

ATATÜRK SEVGİSİ

(ŞİİR)

 

GÖZÜM ARKAMDA KALMAYACAK

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

 

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

5.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VATANDAŞLIK BİLİNCİ

                       23.HAFTA (05-09 MART 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.

YERLİ MALI

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

 

 

5.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VATANDAŞLIK BİLİNCİ

24. HAFTA (12-16 MART 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

TARIMIN ÖYKÜSÜ

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

 

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

25.  HAFTA (19-23 MART 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.

KELOĞLAN VE SİHİRLİ TAS

(ÖYKÜLEYİCİ)

 

MÜZİK DİNLEYEN İNEKLER

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

 

5.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VATANDAŞLIK BİLİNCİ

26.HAFTA (26-30 MART 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

Anlama

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

 

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

VATANDAŞLIK BİLİNCİ

27.HAFTA(02-06 NİSAN 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

 

TUTUMLU ÇOCUKLAR

(ŞİİR)

 

ARI

(ŞİİR)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

 

6.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

SAĞLIK, SPOR VE OYUN

28.HAFTA (09-13 NİSAN 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

HASTANE GÜNLERİM

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

Akıcı Okuma

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.7. Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eder.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır

 

 

 

 

6.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

SAĞLIK, SPOR VE OYUN

29.HAFTA (16-20 NİSAN 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

 

BEZİRGANBAŞI

(BİLGİLENDİRİCİ)

 

UZAYDA VOLEYBOL

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

 

30. HAFTA (23-27 NİSAN   2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

TEMİZLİK MALZEMELERİ

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

OKUMA

   Anlama

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

Akıcı Okuma

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

 

 

 

 

 

 

6.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

SAĞLIK, SPOR VE OYUN

31.HAFTA (30 NİSAN- 04 MAYIS 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

 

BESLENME

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

Akıcı Okuma

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

SAĞLIK, SPOR VE OYUN

32.HAFTA (07-11 MAYIS 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

DİŞLER

(ŞİİR)

 

EVDE OYUN

(ŞİİR)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

T2.2.7. Okuduğu metinde önemli noktaları fark eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.5. Herhangi bir işin yapılmasını oluş sırası içinde yazar.

7.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

BİLİM VE TEKNOLOJİ

33.HAFTA (14-18 MAYIS 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.12. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir

T2.1.15. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.

YA TUTARSA

((ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

T2.2.7. Okuduğu metinde önemli noktaları fark eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.5. Herhangi bir işin yapılmasını oluş sırası içinde yazar.

 

7.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

BİLİM VE TEKNOLOJİ

34.HAFTA (21-25 MAYIS 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

ÜÇ ELMA, DÖRT ÖĞRENCİ

((ÖYKÜLEYİCİ)

 

NEDİR BU İNTERNET DENEN ŞEY?

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

T2.2.7. Okuduğu metinde önemli noktaları fark eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.5. Herhangi bir işin yapılmasını oluş sırası içinde yazar.

35.HAFTA( 28 MAYIS -01 HAZİRAN 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.12. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir

T2.1.15. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.

ROBOT

(BİLGİLENDİRİCİ)

 

 

DONDURMAYI KÜLAHTA SUNMAYI İLK KİM DÜŞÜNDÜ?

(BİLGİLENDİRİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

T2.2.7. Okuduğu metinde önemli noktaları fark eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.5. Herhangi bir işin yapılmasını oluş sırası içinde yazar.

 

7.  TEMA

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

METİNLER

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

BİLİM VE TEKNOLOJİ

36.HAFTA( 04-08 HAZİRAN 2018)

SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

OKULUMUZ

(ŞİİR)

 

ONUR UZAYDA

(ÖYKÜLEYİCİ)

Anlatım

Drama

Rol Yapma

Gösteri

Benzetim

Oyunlar

Soru cevap

Tartışma

Beyin fırtınası

Problem çözme

Sözlü

Etkinlikler

Yapılan çalışmalar

 

OKUMA

   Anlama

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Akıcı Okuma

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

T2.2.7. Okuduğu metinde önemli noktaları fark eder.

Söz Varlığı

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

YAZMA

T2.3.5. Herhangi bir işin yapılmasını oluş sırası içinde yazar.

 

 

 

 

 

e - okul
Veli Bilgilendirme Sistemi