• https://www.facebook.com/Osmanokul
  • https://www.twitter.com/osmanokul42

MATEMATİK YILLIK PLAN

 

AY

HAFTA

SAAT

KONULAR

ÖĞRENME ALANI / ALT ÖĞRENME ALANI

KAZANIM

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLERLE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18.09.2017 31.10.2017

1.ÜNİTE 32 DERS SAATİ: SAYILAR VE İŞLEMLER (Doğal Sayılar), GEOMETRİ (Uzamsal İlişkiler), SAYILAR VE İŞLEMLER (Doğal Sayılarla Toplama İşlemi)

EYLÜL

18.09.2017

1 SAAT

Deste ve Düzineyi Öğreniyorum

SAYILAR VE İŞLEMLER             Doğal Sayılar):M2.1.1

M2.1.1. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.

Aşamalı olarak önce 20 içinde çalışmalar yapılır. Deste ve düzine örneklerle açıklanır.

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

19.09.2017

1 SAAT

Çoklukları Onluk ve Birliklere Ayırıp Sayıyla Yazma

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.1

M2.1.1. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.

 

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

20.09.2017

1 SAAT

Bir Çokluktaki Nesne Sayısını Tahmin Etme

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.2

M2.1.2. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder; tahminini sayarak kontrol eder.

 

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

21.09.2017

1 SAAT

Basamak Adları, Rakamların Basamak Değeri

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.3

M2.1.3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

 

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

22.09.2017

1 SAAT

Yüz İçinde İleriye ve Geriye Beşer ve Onar Sayma

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.4

M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.

Ritmik sayma çalışmalarında, 100 içinde ileriye ve geriye birer sayma çalışmaları ile başlanır. Sayılar aşamalı olarak artırılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

EYLÜL

25 – 29  .09.2017

5 SAAT

Yüz İçinde İkişer, Üçer ve Dörder İleriye Sayma

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.4

M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.

Ritmik sayma çalışmalarında, 100 içinde ileriye ve geriye birer sayma çalışmaları ile başlanır. Sayılar aşamalı olarak artırılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

EKİM

02.10.2017

1 SAAT

Tek ve Çift Sayılar

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.5

M2.1.5. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.

Tek ve çift doğal sayılarla çalışılırken, gerçek nesneler kullanılır.

 

 

03 – 05.10.2017

3 SAAT

Sayıları Karşılaştırma

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.6

M2.1.6. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.

En çok dört doğal sayı arasında karşılaştırma ve sıralama çalışmaları yapılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

Sayıları Sıralama

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.6

M2.1.6. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.

Karşılaştırma ve sıralama yapılırken büyük/ küçük sembolü kullanılır.

 

 

Sıra Bildiren Sayılar

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.6

M2.1.6. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.

Sıra bildiren sayılar arasında karşılaştırma çalışmaları yapılır. ‘Önce’, ‘sonra’ ve ‘arasında’ kavramlarını kullanarak sözlü ve yazılı karşılaştırma yaptırılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

06 – 09 .10.2017

2 SAAT

En Yakın Onluğa Yuvarlama

SAYILAR VE İŞLEMLER                   Doğal Sayılar):M2.1.7

M2.1.7. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

 

 

 

EKİM

10 – 11 .10.2017

2 SAAT

Yer, Yön ve Hareketi Belirleme

GEOMETRİ          (Uzamsal İlişkiler) : M2.2.6

M2.2.6. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.

Bir doğru boyunca konum, yön ve hareketi tanımlamak ve çeyrek, yarım, üç çeyrek ve tam dönüşleri ayırt etmek için matematiksel dil kullanılır. Dönme hareketi saat yönünde veya saat yönünün tersine olabilir.

Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

12 – 13 .10.2017

2 SAAT

Şekillerin Simetrik Olup Olmadığını Belirleme

GEOMETRİ           (Uzamsal İlişkiler) : M2.2.7

M2.2.7.Çevresindeki simetrik şekilleri bulur ve simetriyi geometrik yapılar ve modeller üzerinde açıklar.

Simetrinin matematiksel tanımına girilmez, öğrencinin kendi cümleleriyle ifade etmesi sağlanır. Kare, üçgen, dikdörtgen ve daire bir kez uygun şekilde katlanarak iki eş parçaya ayrılır ve iki eş parçaya ayrılamayan şekillerin de olduğu fark ettirilir.

 

 

16 – 18 .10.2017

3 SAAT

Eldesiz Toplama İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                    (Doğal Sayılarla Toplama İşlemi) : M2.1.8

M2.1.8. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

Toplamları 100’ü geçmemek koşuluyla iki ve üç terimli toplama işlemleri yaptırılır. Toplama işleminde eldenin anlamı modellerle ve gerçek nesnelerle açıklanır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

19 – 23 .10.2017

3 SAAT

Eldeli Toplama İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                    (Doğal Sayılarla Toplama İşlemi) : M2.1.8

M2.1.8. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

Toplamları 100’ü geçmemek koşuluyla iki ve üç terimli toplama işlemleri yaptırılır. Toplama işleminde eldenin anlamı modellerle ve gerçek nesnelerle açıklanır.

 

 

24 – 26 .10.2017

3 SAAT

Verilmeyen Toplananı Bulma

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                    (Doğal Sayılarla Toplama İşlemi) : M2.1.9

M2.1.9. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Verilmeyen toplanan bulunurken üzerine sayma, geriye sayma stratejisi ya da çıkarma işlemi kullandırılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

EKİM

27 – 31 .10.2017

3 SAAT

Toplamı Tahmin Edip İşlemin Sonucunu Karşılaştırma

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                    (Doğal Sayılarla Toplama İşlemi) : M2.1.10

M2.1.10. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Sınıf sayı sınırlıkları içinde kalınır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

 

01.11.2017 20.12.2017

2.ÜNİTE 36 DERS SAATİ: SAYILAR VE İŞLEMLER (Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi), (Doğal Sayılarla Toplama İşlemi)

KASIM

   01 – 02 .11.2017

2 SAAT

Onluk Bozmadan Çıkarma İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Çıkarma): M2.1.13

M2.1.13. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.

100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.

Gerçek nesneler kullanılarak onluk bozma çalışmaları yapılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

03 – 07 .11.2017

3 SAAT

Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Çıkarma): M2.1.13

M2.1.13. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.

100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.

Gerçek nesneler kullanılarak onluk bozma çalışmaları yapılır.

 

 

08 – 10 .11.2017

3 SAAT

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksilen veya Çıkanı Bulma

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Çıkarma): M2.1.14

M2.1.14. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

 

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

13.11.2017

1 SAAT

Onun Katı Olan Sayılarla Zihinden Çıkarma İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Çıkarma): M2.1.15

M2.1.15. 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.

 

 

 

KASIM

14 – 16 .11.2017

3 SAAT

Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Çıkarma):  M2.1.16

M2.1.16. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

17 – 20  .11.2017

2 SAAT

Toplama ve Çıkarma İşlemi Arasındaki İlişki

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Çıkarma): M2.1.17

M2.1.17. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

Eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişki vurgulanır. Toplama işlemi ile ilişki kurulur.

 

 

21 – 28.11.2017

6 SAAT

Zihinden Toplama İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Toplama) : M2.1.12

M2.1.11. Zihinden toplama işlemi yapar.

Toplamları en fazla 100 olan 10 ve 10’un katı doğal sayılarla zihinden toplama işlemleri yapılır. Ardından toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplama çalışmalarına yer verilir. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmelerine olanak sağlanır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

KASIM -ARALIK

29 – 30.11.2017 01 – 06 .12.2017

6 SAAT

Toplama İşlemiyle İlgili Problem Çözme ve Problem Kurma

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Toplama) : M2.1.12

M2.1.12. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Problem çözerken en çok iki işlemli problemlerle; problem kurma çalışmalarında ise tek işlemli problemlerle çalışılır.

 

 

ARALIK

07 – 20 .12.2017

10 SAAT

Toplama ve Çıkarma İşlemini Gerektiren Problemleri Çözme ve Problem Kurma.

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                          (Doğal Sayılarla Çıkarma): M2.1.18

M2.1.18. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Problem çözerken en çok iki işlemli, problem kurarken tek işlemli problemler kullanılır. Problem kurmada öncelikle çözülen problemlerdeki verilenler değiştirilerek çalışmalar yapılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

21.12.2017 19.01.2018

3.ÜNİTE 23 DERS SAATİ: ÖLÇME (Paralarımız), VERİ (Veri), ÖLÇME (Sıvı Ölçme), (Tartma)

ARALIK

21.12.2017

1 SAAT

Paralarımız Kuruş ve Lira

ÖLÇME                                                          (Paralarımız) : M2.3.7

M2.3.7. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.

Örneğin: On tane 10 kuruşun, dört tane 25 kuruşun, iki tane 50 kuruşun 1 lira ettiği vurgulanır. Ondalık gösterimlere girilmez. Ayrıca 100 ve 200 TL tanıtılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

22 – 25 .12.2017

2 SAAT

Paralarımızı Karşılaştırma

ÖLÇME                                                          (Paralarımız) : M2.3.8

M2.3.8.Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.

Karşılaştırma yapılırken tek birim (kuruş veya TL) kullanılır.

 

 

26 – 27 .12.2017

2 SAAT

Paralarımızla İlgili Problem Çözme

ÖLÇME                                                          (Paralarımız) : M2.3.9

M2.3.9. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Dönüşüm gerektiren problemlere girilmez.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

ARALIK-OCAK

28/29.12.2017 02.01.2018

3 SAAT

Veri Toplayıp Çetele, Sıklık Tablosu ve Şekil Grafiği Oluşturma

VERİ                                                               (Veri) : M2.4.1

M2.4.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur.

Ör: Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği mevsimin, rengin hangisi olduğunun sorulması vb.

 

 

OCAK

03 – 05 .01.2018

3 SAAT

Basit Tablolar Oluşturma ve Yorumlama

VERİ                                                               (Veri) : M2.4.2

M2.4.2.Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar.

Verilerin farklı bölümlerini karşılaştırarak verinin tamamı hakkında yorum yapmaları istenir. Ör: Bir bakkalda bir haftada satılan ekmek sayısını gösteren grafiği incelediğimde hafta sonu satılan ekmek sayısının diğer günlere göre daha fazla olduğunu fark ettim.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

OCAK

08 – 09 .01.2018

2 SAAT

Grafiklerle İlgili Verilen Problemleri Çözme

VERİ                                                               (Veri) : M2.4.3

M2.4.3. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

10 – 11 .01.2018

2 SAAT

Standart Olmayan Sıvı Ölçü Birimleriyle Sıvıları Ölçme

ÖLÇME                                                                (Sıvı Ölçme) : M2.3.15

M2.3.15. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.

 

 

 

12.01.2018

1 SAAT

Standart Olmayan Sıvı Ölçü Birimleriyle ilgili Problem Çözme

ÖLÇME                                                                (Sıvı Ölçme) : M2.3.16

M2.3.16. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

15 – 16 .01.2018

2 SAAT

Nesneleri Kilogram Cinsinden Tartma

ÖLÇME                                                                (Tartma) : M2.3.13

M2.3.13.Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.

 

 

 

17 – 19 .01.2018

3 SAAT

Kütle Ölçü Birimleriyle İlgili Problem Çözme

ÖLÇME                                                                (Tartma) : M2.3.14

M2.3.14.Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

18.09.2017 19.01.2018

1.YARIYILIN SONA ERMESİ

05.02.2018

05.04.2018

4.ÜNİTE 44 DERS SAATİ: SAYILAR VE İŞLEMLER (Doğal Sayılarla Çarpma), (Doğal Sayılarla Bölme İşlemi), (Kesirler)

ŞUBAT

05 – 09 .02.2018

5 SAAT

Çarpma İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi) : M2.1.19

M2.1.19. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.

Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

12 – 16 .02.2018

5 SAAT

Çarpma İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi) : M2.1.20

M2.1.20.Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.

Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur. 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar. Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir. Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 6’ya kadar (6 hariç) çarpım tablosu oluşturulur.

 

 

19 – 21 .02.2018

3 SAAT

Çarpma İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi) : M2.1.21

M2.1.21. Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar.

 

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

ŞUBAT- MART

22-28.02.2018 01-02.03.2018

7 SAAT

Çarpma İşlemiyle İlgili Problem Çözme

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi) : M2.1.22

M2.1.22.Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.

 

 

 

MART

05 – 12 .03.2018

6 SAAT

Bölme İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Doğal Sayılarla Bölme İşlemi) : M2.1.23

M2.1.23.Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.

Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir. 20 içinde doğal sayılarla kalansız işlem yapılır. Bölme işlemini ardışık çıkarma olarak modeller. Bölme işleminin sembolik gösterimine geçmeden önce, bölmenin gruplama anlamının uygulaması olarak ardışık çıkarma kullanılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

13– 22 .03.2018

8 SAAT

Bölme İşlemi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Doğal Sayılarla Bölme İşlemi) : M2.1.24

M2.1.24. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.

Öğrencilerin bölme işlemi sürecinde verilen probleme uygun işlemi seçmeleri sağlanır. Bölünen, bölen, bölüm, kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

 

 

23– 30 .03.2018

6 SAAT

Model Üzerinde Kesir Gösterimi

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Kesirler) : M2.1.25

M2.1.25. Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.

Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişki modeller üzerinde açıklanır. Uzunluk, şekil ya da nesne kullanılarak bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiler gösterilir.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

NİSAN

02– 05 .04.2018

4 SAAT

Pay, Payda ve Kesir Çizgisini Model Üzerinde Gösterme

SAYILAR VE İŞLEMLER                                (Kesirler) : M2.1.26

M2.1.26. Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.

Kesir gösterimlerinin okunmasında, parça-bütün ilişkisini vurgulayacak ifadeler kullanılır.

Ör:1/4 kesri “dörtte bir” biçiminde okunur ve bir bütünün 4’e bölünüp bir parçası alındığı şeklinde açıklanır.

 

 

06.04.2018

11.05.2018

5.ÜNİTE 25 DERS SAATİ: GEOMETRİ (Geometrik Cisimler ve Şekiller), (Geometrik Örüntüler), SAYILAR VE İŞLEMLER (Cebire Geçiş)

NİSAN

06– 09 .04.2018

2 SAAT

Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırma

GEOMETRİ                                               (Geometrik Cisimler ve Şekiller) : M2.2.1

M2.2.1. Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.

Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberin benzer veya farklı yanları açıklanır. Verilen bir geometrik şekil grubundan seçilen bir şekle benzeyen diğer şekillerin belirlenmesi sağlanır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

10– 11 .04.2018

2 SAAT

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını tanıma

GEOMETRİ                                               (Geometrik Cisimler ve Şekiller) : M2.2.2

M2.2.2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini tanır.

 

 

 

12– 13 .04.2018

2 SAAT

Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturma

GEOMETRİ                                               (Geometrik Cisimler ve Şekiller) : M2.2.3

M2.2.3.Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.

Öğrenciler öncelikle tek tür şekil modelleriyle çalışırken daha sonra farklı şekil modelleri kullanarak da çalışmalar yapılır. Cisimlerin yüzeyleri kullanılarak elde edilen şekillerle noktalı kâğıt üzerinde çizim çalışmaları yapılabilir. Öğrencilerin sanat eserlerindeki süslemeleri fark etmeleri sağlanır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

16– 17 .04.2018

2 SAAT

Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi tanıma

GEOMETRİ                                               (Geometrik Cisimler ve Şekiller) : M2.2.4

M2.2.4. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

Cisimler biçimsel olarak, geometrik özelliklerine değinilmeden tanıtılır. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek cisimler (pinpon topu, süt kutusu, şişe, vb.) kullanılır

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

18– 19 .04.2018

2 SAAT

Geometrik Cisimler ve Şekiller

GEOMETRİ                                               (Geometrik Cisimler ve Şekiller) : M2.2.5

M2.2.5. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya  büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.

Sınıf seviyesinde tanıtılan şekillere, cisimlere ve bunların özelliklerine ağırlık verilir. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.

23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 

NİSAN

20– 24 .04.2018

2 SAAT

Geometrik Örüntüler

GEOMETRİ

(Geometrik Örüntüler) : M2.2.8

M2.2.8. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

En çok üç ögeli iki kurallı örüntüler üzerinde çalışılır. Farklı konumlandırılmış şekiller içeren örüntülere de yer verilir.

23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

25– 27 .04.2018

3 SAAT

Geometrik Örüntüler

GEOME TRİ

(Geometrik Örüntüler) : M2.2.9

M2.2.9. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

 

 

 

30.04.201803.05.2018

3 SAAT

Sayı Örüntüleri

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                    (Cebire Geçiş) : M2.1.27

M2.1.27.Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir.

Örüntü en çok dört adım genişletilir. Aynı zamanda örüntüye uygun modelleme çalışmaları yaptırılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

MAYIS

04 – 07 .05.2018

2 SAAT

Eşit İşaretinin Anlamı

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                    (Cebire Geçiş) : M2.1.28

M2.1.28. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki ‘eşitlik’ anlamını fark eder.

Eşit işaretinin her zaman işlem sonucu anlamı taşımadığı, eşitliğin iki tarafındaki matematiksel ifadelerin denge durumunu da (eşitliğini) gösterdiği vurgulanır. Öğrencinin toplama çıkarma içeren sayısal ifadelerde eşitliğin doğru kullanılıp kullanılmadığına karar vermesi istenir.

 

08 – 11 .05.2018

4 SAAT

Çokluklar arasındaki cebirsel ilişkiler

SAYILAR VE İŞLEMLER                                                    (Cebire Geçiş) : M2.1.29

M2.1.29.20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.

Problemlerle cebirsel ifadeler arasındaki ilişki vurgulanır. “ Ali nin 3 kalemi var. Babası 4 kalem daha alırsa Ali nin kaç kalemi olur? “ sorusunun cevabını işlemsel olarak yazmadan şu şekilde ifade eder.

İlk kalem sayısı + eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı

İlk kalem sayısı = Toplam kalem sayısı – eklenen kalem sayısı

Eklenen kalem sayısı = toplam kalem sayısı - ilk kalem sayısı

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

14.05.2018

08.06.2018

6.ÜNİTE 20 DERS SAATİ: ÖLÇME (Uzunluk Ölçme), (Zaman Ölçme)

MAYIS

14 – 15 .05.2018

2 SAAT

Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimleriyle ölçüm yapma

ÖLÇME                                                       (Uzunluk Ölçme) : M2.3.1

M2.3.1.Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.

Öğrencinin kâğıttan yapılmış bir şeritle yaptığı ölçümü, aynı şeridin yarısı ve dörtte biri ile tekrarlaması istenir. Bir uzunluğun aynı birimin daha küçük parçalarıyla ifade edilebileceği fark ettirilir. Birimler arasında kat ifadeleri kullanılarak karşılaştırma yapılmaz.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

16 – 17 .05.2018

2 SAAT

Standart Ölçme Araçları

ÖLÇME                                                       (Uzunluk Ölçme) : M2.3.2

M2.3.2. Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar.

Metre ve santimetreyle sınırlı kalınır.

 

 

 

18 – 21 .05.2018

2 SAAT

Uzunlukları Standart Araçlar Kullanarak Ölçme

ÖLÇME                                                       (Uzunluk Ölçme) : M2.3.3

M2.3.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.

Ölçülen farklı uzunlukları karşılaştırma çalışmaları yapılır.

Metre ve santimetrenin kısaltmayla gösterimine değinilir.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

22– 23 .05.2018

2 SAAT

Uzunlukları Tahmin Etme

ÖLÇME                                                       (Uzunluk Ölçme) : M2.3.4

M2.3.4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

24– 25 .05.2018

2 SAAT

Uzunluk Modelleri Oluşturma

ÖLÇME                                                       (Uzunluk Ölçme) : M2.3.5

M2.3.5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.

Örneğin renkli şeritler kullanarak birim tekrarının da görülebileceği modeller oluşturulur. Sayı doğrusu temel özellikleriyle tanıtılır ve etkinliklerde kullanılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

28– 29 .05.2018

2 SAAT

Uzunluk Ölçü Birimleriyle Problem Çözme

ÖLÇME                                                       (Uzunluk Ölçme) : M2.3.6

M2.3.6. Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.

Tek uzunluk ölçü biriminin kullanılmasına dikkat edilir.

Çözümünde birimler arası dönüştürme yapılması gereken problemlere yer verilmez.

 

 

MAYIS

30 – 31 .05.2018

2 SAAT

Saatleri Okuyalım

ÖLÇME                                                       (Zaman Ölçme) : M2.3.10

M2.3.10.Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir

Analog ve dijital saat birlikte kullanılır. Saat üzerinde ayarlama çalışmaları yapılır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

HAZİRAN

01 – 05 .05.2018

3 SAAT

Zaman Ölçü Birimleri Arasındaki İlişki

ÖLÇME                                                       (Zaman Ölçme) : M2.3.11

M2.3.11. Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

 

 

06 – 08 .05.2018

3 SAAT

Zaman Ölçü Birimleriyle Problem Çözme

ÖLÇME                                                       (Zaman Ölçme) : M2.3.12

M2.3.12. Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

Açık uçlu sorular,   doğru yanlış,    boşluk doldurma, eşleştirme soruları

 

 

 

                         

 

 

 

 

e - okul
Veli Bilgilendirme Sistemi