• https://www.facebook.com/Osmanokul
  • https://www.twitter.com/osmanokul42

HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLAN

 

 

SÜRE

1.ÜNİTE: Ben ve Okulum

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

1. HAFTA  (18 EYLÜL – 22 EYLÜL2017)

2 SAAT

 

2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

İlköğretim Haftası

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

2. Video

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

1.1.1Kazanım sözlü sunum ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin isim ve soyisimleri sorulur.

 

Fiziksel özellikleri, hoşlandıkları, yapabildikleri ve yapmak istedikleri üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

Fiziksel ve zihinsel engellilik, ilgi ve yetenekler gibi bireysel farklılıklar ele alınacaktır. Ayrıca farklı özelliklere sahip bireyleri olduğu gibi kabul etme, onların kullandığı cihazlara dikkat etme gibi unsurlar üzerinde durulacaktır.

 

2 SAAT

 

2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.

 

 

 

Gözlem ve mekani anlama beceri üzerinde durulur.

1.1.2. Sağımızda bulunan arkaşının ismi, solunda bulunda arkadaşının ismi, masanın üzerinde bulunanlar nedir? Masanın altında ki ne? , kapının arkasındaki kim? Pencerinin önündeki ne? ….

EYLÜL

2.HAFTA (25 EYLÜL – 29 EYLÜL2017)

2 SAAT

2.1.3. Okulunun yakın çevresini tanıtır.

 

 

okulu ve okulun işleyişini tanıma,

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Video

2. Etkinlik örnekleri

3. Bilgisayar vb.

4. Levhalar

5. Resimler

 

Sınıf içindeki araç ve gereçlerin sayılması istenir ?

 

 

Okulun yeri ve konumunun; çevresindeki yapı, kurum, sokak, cadde vb. yerlere göre tanımlanması üzerinde durulacaktır.

 

Farklı görüş ve çözümler çerçevesinde sınıf içi etkinliklerin belirlenmesi ve planlanması, sınıf kurallarını belirleme, pano hazırlama ve sınıfın süslenmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

Kararlara katılma konusunda nasıl bir iletişim dili kullanılacağı ve birlikte çalışmanın temel kuralları vurgulanacaktır.

 

2 SAAT

2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.

 

.

 

Okulun bölümlerinin sayılması istenir?

 

 

 

 

 

SÜRE

1.ÜNİTE: Ben ve Okulum

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

3.HAFTA (02-06 EKİM 2017)

2 SAAT

2.1.5. Kaynakları ve eşyaları özenli kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

3. Levhalar

4. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik, su ve temizlik malzemelerinin, çeşitli eşyaların, ders araç ve gereçlerinin kullanımında tasarrufa özen gösterilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

Konu; sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşma, adil davranma, dürüstlük ve güven çerçevesinde ele alınacaktır

2 SAAT

2.1.6. Sınıf ve okul içi çalışmalarda arkadaşlarıyla yardımlaşır.

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Dünya Çocuk Günü

 

sınıf ve okul içi çalışmalarda görev alma

EKİM

4.HAFTA (09-13 EKİM 2017)  

2 SAAT

2.1.7. İhtiyaçlarını, isteklerini, duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kuralları içerisinde açık bir şekilde ifade eder.

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 İhtiyaçlarını, isteklerini, olaylar karşısında duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını çekingenlik göstermeden açık ve anlaşılır bir dil ile ifade edebilme becerisini geliştirmek için etkinlikler yapılacaktır.

 

Öğrencinin bir gün içinde neler yaptığını zaman ile ilişkilendirerek ifade etmesinin sağlanması, zamanı kullanma ve planlama becerisinin geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

 

2 SAAT

2.1.8. Rutin bir günde neleri, hangi zaman diliminde yaptığını açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

1.ÜNİTE: Ben ve Okulum

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

5.HAFTA (16-20 EKİM 2017) 

2 SAAT

2.1.9. Sınıfta ve okulda grupla yapılan etkinliklere katılır ve grupla çalışma kurallarına uyar.

 

.

sosyal etkinliklere katılma

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

C. Görsel Kaynaklar

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

Türk bayrağını anlatması istenir.

Bayrağımızın anlamını sorulur.

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oyun oynarken arkadaşlarına karşı uygun dil kullanma, onlara zarar vermeme, oyunu kazanma veya kaybetmenin doğal bir durum olması gibi konular üzerinde durulacaktır

2 SAAT

2.1.10. Sınıfta ve okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.

 

 

okul kurallarına uyma,

 

EKİM

                       6.HAFTA (23-27 EKİM 2017) 

2 SAAT

2.1.11. Parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.

 

 

 

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

Nezaket sözcükleri nelerdir?

 

 

 

 

Sınıf içindeki dinleme kuralları nelerdir?

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

İstek ve ihtiyaç kavramlarından hareketle paranın tutumlu kullanımı üzerinde durulacaktır.

 

2 SAAT

 

Değerlendirme

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

2.ÜNİTE: Ailem ve Evim

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM -KASIM

   7.  HAFTA (30 EKİM-03 KASIM 2017)

4 SAAT

2.2.1. Yaşadığı evin adresini bilir.

 

 

 Evinin adresini tarif etme

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

Aile içindeki bireylerin isimleri sorulur.

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Köy, kasaba, şehir, mahalle, sokak, numara gibi adres bilgilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi ve tanımadığı kişilerle paylaşmaması üzerinde durulacaktır.

 

 

KASIM

8.HAFTA (06-10 KASIM 2017)

 4 SAAT

2.2.2. Evinde sorumluluk almaktan ve yapmaktan hoşlandığı işleri açıklar.

 

 

 

10 Kasım Atatürk'ü Anma  Günü

 

Atatürk Haftası

 

Evde sorumluluk alma

Evinin adresi, telefon bilgileri sorulur.

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

2.ÜNİTE: Ailem ve Evim

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

9.HAFTA (13-17 KASIM 2017)

4SAAT

2.2.3. Evdeki kişisel eşyalarını temiz ve düzenli kullanır.

 

 

Evdeki eşyalarını temiz kullanma

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Giysilerini, çalışma masasını ve oyuncaklarını temiz ve düzenli tutma gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca kişisel olarak kullandığı odasının da temiz tutulması gerektiği üzerinde durulacaktır.

 

KASIM

10.HAFTA (20-24 KASIM 2017)

4 SAAT

2.2.4. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkıları konusunda görüşlerini belirtir.

.

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

 

 

 

 

Evdeki kaynakların doğru kullanımı

 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma.

 

 

 

 

İletişim araçlarının zararları sorulur.

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

 

 

 

.

 

KASIM-ARALIK

11-HAFTA(27 KASIM-01 ARALIK 2017)

2 SAAT

2.2.5. Yakın akrabalarını tanıtır.

 

 

 

 

 

 

Yakın akrabalarını tanıtma

 

 

 

Akraba kavramından hareketle konu açıklanacaktır.

 

2 SAAT

2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya

 örnekler verir.

 

 

 

 

 

Akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma, aile içi iş birliği

 

 

 

 

 

 

SÜRE

3.ÜNİTE: Sağlıklı Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK

12.HAFTA(04-08 ARALIK 2017)

4 SAAT

2.3.1. Dengeli beslenme için vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini tanır.

 

 

Hayvanları Koruma Günü

 

Dengeli beslenme

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Yumurta, peynir, et, süt, ekmek, su, meyve ve sebze gibi örnekler üzerinden konu açıklanacaktır.

 

ARALIK

13. HAFTA (11-15 ARALIK 2017)

                                    4 SAAT

2.3.2. Dengeli beslenmeyi dikkate alarak kendisi için yiyecek hazırlar.

 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir..

Uyarı: Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler üzerinde durulmalıdır.

 

ARALIK

14.HAFTA (18-22 ARALIK 2017)

                     4 SAAT

2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.

 

Temizlik ve görgü kuralları

 

 

 

Yemeğini temiz bir şekilde üstüne dökmeden yeme, ağzında lokma varken konuşmama,

peçete kullanma gibi unsurlar üzerinde durulacaktır.

                                                        

 

 

 

 

SÜRE

3.ÜNİTE: Sağlıklı Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK

15. HAFTA (25-29 ARALIK 2017)

                          4 SAAT

2.3.4. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.

 

 

Sağlığını koruma. Dengeli beslenme

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

3. Levhalar

4. Resimler

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

         OCAK

16. HAFTA (02-05  OCAK 2018)

                     4 SAAT

2.3.5. Sağlığını korumak için yaşadığı evi ve çevreyi temiz tutar.

 

 

 

Sağlığını koruma.

Sağlığını koruma.

            OCAK

17.HAFTA (08-12 OCAK 2018)

4 SAAT

2.3.6. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.

 

 

 

 

Hastane, toplum sağlığı merkezi, eczane gibi kurumlar; doktorluk, hemşirelik, eczacılık ve diş

hekimliği gibi meslekler üzerinde durulacaktır.

 

            OCAK

18. HAFTA (15-19 OCAK 2018)

4 SAAT

2.3.7. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat eder.

 

 

 

 

, sağlıkla ilgili kurum ve meslekler

 

 

                                                    

 

Y    A   R   I       Y  I   L       T    A   T   İ   L   İ

 

SÜRE

4.ÜNİTE: Güvenli Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

 

19.HAFT(05-09 ŞUBAT 2018)

                             4 SAAT

2.4.1. Yaya olarak trafik kurallarına uyar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaya ve yolcu olarak trafik kurallarına uyma

 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Karşıdan karşıya geçme, yaya kaldırımı olan ve olmayan yerlerde yürüme ve yaya olarak trafikte görünürlükle ilgili önlemleri alma üzerinde durulacaktır.

ŞUBAT

 

20.HAFTA

 (12-16 ŞUBAT 2018)

4 SAAT

2.4.2. Ulaşım araçları ile yolculuk ederken kurallara uyar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servisi gibi araçlarda güvenlik açısından zorunlu olan kurallar üzerinde durulacaktır.

 

ŞUBAT

 

21.HAFTA

(19 -23 ŞUBAT 2018)

4 SAAT

2.4.3. Tanıdığı veya tanımadığı kişilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımadıkları kişilerle iletişim kurma

 

 

Gerçek yaşam ve sanal ortamdaki iletişimden hareketle konu açıklanacaktır.

 

 

SÜRE

4.ÜNİTE: Güvenli Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT -MART

 

 

 

 

 

22.HAFTA (26 ŞUBAT-02 MART 2018)

4SAAT

2.4.4. Oyun oynamak için güvenli alanları seçer ve oyun araçlarını güvenli kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güvenli oyun alanları

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

3. Levhalar

4. Resimler

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Seçili alanlarda bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

MART

23.HAFTA (05-09 MART 2018)

 

2.4.5. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.

 

 

Teknolojik araç ve gereçleri güvenli kullanma

 

Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik araçların güvenli şekilde kullanılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, fırın, ocak gibi elektrikli ev aletleri ile ateş ve ateşli her türlü araç ve gereci yetişkinler olmadan kullanmanın tehlikeleri üzerinde durulur.

 

MART

24. HAFTA (12-16 MART 2018)

 

2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumların yanı sıra, yakın çevresindeki kişilerin hangilerinden yardım alacağını bilir.

 

 

 

 

 

 

 

Belirli Gün ve Haftalar

Çanakkale Zaferi

 Acil durumlarda yardım alınabilecek kişi ve kurumlar

 

Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155 ve jandarma 156, AFAD 122; aile, kadın, çocuk, özürlü ve sosyal hizmet danışma hattı alo 183 kurum ve telefon numaraları ele alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

4.ÜNİTE: Güvenli Hayat

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

MART

 

 

 

 

 

25.  HAFTA (19-23 MART 2018)

2  SAAT

2.4.7. İlaç kullanımı ile ilgili nelere dikkat edeceğini bilir.

 

Belirli Gün Ve Haftalar

Orman Haftası

 

 

 

 

ilaç kullanımı ile acil durumlarda yardım alınabilecek kişi

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

3. Levhalar

4. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

 

Reçetesiz ilaç kullanılmaması ve ilaçların yetişkin kontrolünde kullanılması gerekliliği üzerinde durulacaktır.

 

2  SAAT

2.4.8. Herhangi bir sağlık problemi, alerjik durumu, sürekli kullandığı ilaç vb. varsa bunları yazılı olarak yanında bulundurması gerektiğini bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

5. ÜNİTE: Ülkemi Seviyorum

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

MART

 

 

 

 

 

 

26.HAFTA (26 -30 MART 2018)

2  SAAT

2.5.1. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerine örnekler verir.

 

 

 Yakın çevresindeki kültürel miras ögeleri

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

3. Levhalar

4. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Gelenek ve görenekler, yemek, giyim-kuşam, müzik ve folklor gibi konulardan örnekler üzerinde durulacaktır.

 

 

2  SAAT

2.5.2. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.

 

 

üretim faaliyetleri gibi konulara ilişkin bilgi

Sanayi, tarım ve hayvancılık gibi iş kollarından hareketle konu açıklanacaktır.

 

NİSAN

 

27.HAFTA(02-06 NİSAN 2018)

2  SAAT

2.5.3. Harita ve küre üzerinde Türkiye’nin yerini gösterir.

 

 

 

 

 

2  SAAT

2.5.4. Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanını ve milletini temsil ettiğini fark eder.

 

 

Türk bayrağı, İstiklal Marşı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

5. ÜNİTE: Ülkemi Seviyorum

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

NİSAN

 

28.HAFTA (09-13 NİSAN 2018)

4 SAAT

2.5.7. Dinî bayramların paylaşım ve dayanışma için özel günler olduğunu fark eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millî ve dinî bayramların önemi

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

3. Levhalar

4. Resimler

 

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ev ve çevresinde bayram öncesi hazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar ve çocuklar için bayramın anlamı gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

 

NİSAN

 

29.HAFTA (16-20 NİSAN 2018)

                         4 SAAT

 

2.5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

 

 

Millî ve dinî bayramların önemi

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19

Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile bu bayramların anlamı üzerinde durulacaktır

NİSAN

 

30. HAFTA (23-27 NİSAN   2018)

4 SAAT

2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının millî bayram olmasının Millî Mücadele ile ilişkisi ve Atatürk’ün liderliği üzerinde durulur.

 

 

 

 

 

SÜRE

ÜNİTE NO 6: DOĞA VE ÇEVRE

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

 

AÇIKLAMALAR

NİSAN-MAYIS

31.HAFTA (30 NİSAN- 04 MAYIS 2018)

2 SAAT

2.6.1. Bitkilerin büyümesinde ve sağlıklı kalmasında uygun ısı, hava ve suyun etkisini gözlemleyerek tanımlar.

 

Trafik Haftası (Mayıs ayının ilk cumartesi günüyle başlayan hafta)

 

Güneş, toprak, hava ve suyun canlılar için önemi

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

 

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Bitkilerin tohumdan veya bitki soğanından çimlenmesi, büyümesi ve sağlıklı kalmasında ısı, hava ve suyun nasıl bir etkisinin olduğu gözlemlenerek gözlem sonuçları kaydedilir ve paylaşılır.

 

2 SAAT

2.6.2. Bitki yetiştirme ve ağaç dikmenin doğaya olan katkılarını kavrar.

 

 

Bitki yetiştirme ve ağaç dikmenin önemi

Uyarı: İmkânlar dâhilinde öğrencilerin uygulamalı olarak bitki yetiştirme ve ağaç dikmeleri sağlanmalıdır.

 

MAYIS

32.HAFTA (07-11 MAYIS 2018)

2 SAAT

2.6.3. Hayvanların hayatlarını sürdürebilmesi için su, hava ve besinlere ihtiyacı olduğunu açıklar.

 

 

 

 

2 SAAT

2.6.4. Çevresinde bulunan bitki ve hayvanları korur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

ÜNİTE NO 6: DOĞA VE ÇEVRE

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

AÇIKLAMALAR

MAYIS

33.HAFTA (14-18 MAYIS 2018)

2 SAAT

2.6.5. Güneşin hareketlerini gözlemleyerek yönleri gösterir.

 

 

Yönler

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

 

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar vb.

6. Levhalar

7. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli resimli testler ve gözlem formu ile değerlendirilebilir.

Ana yönler üzerinde durulacaktır

2 SAAT

2.6.6. Mevsimleri ve mevsimlere göre doğadaki değişiklikleri kavrar.

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

 

Mevsimlere göre doğadaki değişiklikler; bu değişikliklerin bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi ile bu etkilerin ifade edilmesi üzerinde durulacaktır.

 

MAYIS

34.HAFTA (21-25 MAYIS 2018)

2 SAAT

2.6.7. Doğa olayları sonucu oluşan doğal afetlere örnekler verir.

 

 

Doğa olayları sonucu oluşan afetler

Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum, deprem gibi afetler üzerinde durulacaktır.

 

2 SAAT

2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.

 

 

İnsanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri

Ormanların yok edilmesi, erozyon ve çevre kirliliği gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

 

AY

HAFTA

SAAT

 

KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

BECERİ VE DEĞERLER

ÖĞRENME  ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLEN-DİRME

AÇIKLAMALAR

MAYIS-HAZİRAN

35.HAFTA( 28 MAYIS -01 HAZİRAN 2018)

  4 SAAT

2.6.9. İnsanların hangi davranışlarının çevre kirliliğine neden olduğunu gözlemler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevre kirliliğinin nedenleri 

 

 

1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümdengelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlandırma

11. Grup çalışmaları

12. Oyunlar

13. Rol yapma

14. Canlandırma .

 

 

 

 

A. Yazılı Kaynaklar

1. Hayat Bilgisi  Ders Kitabımız

2. Ansiklopediler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Öykü, hikâye kitapları

 

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar.

 

C. Görsel Kaynaklar

1. Etkinlik örnekleri

2. Bilgisayar vb.

3. Levhalar

4. Resimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddelerin tekrar kullanılabilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.

 

HAZİRAN

36.HAFTA( 04-08 HAZİRAN 2018)

                 4 SAAT

2.6.10. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri dönüşüm

 

 

e - okul
Veli Bilgilendirme Sistemi